นายณรงค์ศักดิ์  โลเตียะนันต์  นายกเทศมนตรี ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลตาเกา

 
 • งานประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น
 • กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
 • กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
การติดตามะนาว
การติดตามะนาว ...
 การติดตามะนาว/ งานส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ...
...
อ่านต่อ... 
 
การปลูกเห็ดฟางในนาข้าว
การปลูกเห็ดฟางในนาข้าว ...
การปลูกเห็ดฟางในนาข้าว ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ...
 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดุงานเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดุงานเพิ่มประสิ ...
ศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรม/ท ...
อ่านต่อ... 
 
ประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตาเกา
ประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตาเกา ...
 อ่านต่อ... 
 
ทำบุญตักบาตรวันที่ 5 ธันวาคม 2559
ทำบุญตักบาตรวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ...
 อ่านต่อ... 
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านซำเหนือ หมู่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี (ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านซำเหนื ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ...

อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้า สภ.อำเภอน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้า สภ.อำเ ...
 โครงการซ่อมแซมถนน คศล.สา ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา
  infographics
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เทศบาลตำบลตาเกา
  งานจดทะเบียนพาณิช
  aec
  คสช
  จังหวัดอุบลราชธานี
  BangkokIDea
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน 1111
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  otop
  สสส.
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ดูทีวี
  จัดซื้อ จัดจ้าง