นายณรงค์ศักดิ์  โลเตียะนันต์  นายกเทศมนตรี ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลตาเกา

 
 • งานประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น
 • กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
 • กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ...
...
อ่านต่อ... 
 
การปลูกเห็ดฟางในนาข้าว
การปลูกเห็ดฟางในนาข้าว ...
การปลูกเห็ดฟางในนาข้าว ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ...
 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ...
อ่านต่อ... 
 
เผยแพร่ภาพยนต์สาระคดี "เส้นทางรัก"
เผยแพร่ภาพยนต์สาระคดี "เส้นทางรัก" ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในที่หรื ...
อ่านต่อ... 
 
ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลตำบลตาเกา
ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลตำบลตาเกา ...

อ่านต่อ... 
 
อบรมผู้สูงอายุส่งเสริมอาชีพ ปี 2559
อบรมผู้สูงอายุส่งเสริมอาชีพ ปี 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
บริจาคสิ่งของให้ นางพร ทองระเมียะ
บริจาคสิ่งของให้ นางพร ทองระเมียะ ...
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.ช่วงบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ 10 (ประกาศวันที่ 3 พฤษภาคม 2559)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.ช่วงบ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ 8 (ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2558)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ 8 (ประ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 (ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2558)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 ( ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา
  infographics
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เทศบาลตำบลตาเกา
  งานจดทะเบียนพาณิช
  aec
  คสช
  จังหวัดอุบลราชธานี
  BangkokIDea
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน 1111
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  otop
  สสส.
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ดูทีวี
  จัดซื้อ จัดจ้าง