นายณรงค์ศักดิ์  โลเตียะนันต์  นายกเทศมนตรี ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลตาเกา

 
 • งานประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น
 • กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
 • กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
การติดตามะนาว
การติดตามะนาว ...
 การติดตามะนาว/ งานส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ...
...
อ่านต่อ... 
 
การปลูกเห็ดฟางในนาข้าว
การปลูกเห็ดฟางในนาข้าว ...
การปลูกเห็ดฟางในนาข้าว ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ...
 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
งานศาลปี 2560
งานศาลปี 2560 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพดีมีสุข สำหรับผู้สูงอายุ
โครงการเสริมสร้างสุขภาพดีมีสุข สำหรับผู้สูงอายุ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันเด็กประจำปี 2560
วันเด็กประจำปี 2560 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
กีฬา อปท.สัมพันธ์ ปี 2560
กีฬา อปท.สัมพันธ์ ปี 2560 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องทำงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตาเกา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี (ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องทำงาน กองช่าง เทศ ...
 ประกาศราคากลางโครงการ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลตาเกา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี (ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร. เท ...
ประกาศราคากลางโครงการปรับปร ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านซำเหนือ หมู่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี (ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านซำเหนื ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา
  infographics
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เทศบาลตำบลตาเกา
  งานจดทะเบียนพาณิช
  aec
  คสช
  จังหวัดอุบลราชธานี
  BangkokIDea
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน 1111
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  otop
  สสส.
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ดูทีวี
  จัดซื้อ จัดจ้าง