Hot News :

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ ๑๐๐-๐๐๙ ช่วงบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ ๑๕ ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2565 10:31

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ ๑๐๐-๐๐๙ ช่วงบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ ๑๕ ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1,168,000.00 บาท จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2565

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ