Hot News :

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ All In One และ เครืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kv งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 15:56

     โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ All In One และ เครืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kv งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 22,800.-บาท(สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดจำนวน 22,800.-บาท(สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 17 สิงหาคม 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ