Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายศักดิ์ดา บุญฉวี

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
มือถือ 084-581095

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางทัศนีย์ อินสุวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 063-0236754

นายธนาชัย ปทุมศิริทิพ

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 087-25775854

นายศักดิ์ดา บุญฉวี

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 084-581095

นางชนิสรา รองสุพรรณ

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 065-3296164

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ