Hot News :
กองช่าง

นายศักดิ์ดา บุญฉวี

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 061-9290729

พนักงานเทศบาล

นายจักรี สีทาราช

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายบุญมี เบ็ญจะพันธ์

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายโอภาส นำระนะ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวุฒิไกร พรมจันทร์

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นายสมบัติ เวทะเรียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางธนิติญานิษฐ์ เลคะฉันท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ