Hot News :
กองคลัง

นายธนาชัย ปทุมศิริทิพ

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 087-25775854

พนักงานเทศบาล

นางนงนุช ลาพุฒ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายธนชัย ไพบูลย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายธนกร วงนามเถาว์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวพรรณตพร กุศาเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานการเงินและบัญชี

นางสาวเสาร์วณี ธาดาวงษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวทัศนีย์วรรณ พิมพ์แก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวดวงใจ โทวาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรชนก ไผ่เลี้ยง

พนักงานจ้างทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ